Kariéra

Firma Prestar, s.r.o. nabízí tyto volné pracovní pozice:

Technické profese:

Dělnické profese:

 

Kontakt:

Aneta Machová

tel: 721 253 999

e-mail:

 

 

Proces náboru a výběru:
Svou žádost o zaměstnání s životopisem zašlete na email: 
poštou na adresu: Prestar, s.r.o., Vávrovická 101, 747 07, Opava