Nůžky na textilie

Nůžky na textilie – automatizovaný systém na zpracování rolí textílií o tl. 1 až 25 mm a různých měrných hmotnostech do přístřihů dle stanovených požadavků. Požadované délky přístřihů a jejich množství je předem zadáno do systému , po nastříhání dle požadavků je nasazena další role a proces se opakuje.