H – traverza

H-traverzy se skládají z jedné podélné traverzy a dvou nebo více příčných traverz. Příčné traverzy mohou být buď pevné, nebo stavitelné, stejně jako spodní závěsy na příčných traverzách.
Mezi katalogové typy patří traverzy typ T22 a T23. Ostatní traverzy jsou vyráběny dle potřeb zákazníka.Poptávka