Elektrohydraulická nakládací vidlice

Zařízení je navrženo pro manipulaci se svazky hutního materiálu. Při nájezdu do uliček mezi svazky hutního materiálu jsou nosné vidlice otočeny o 90°- skryty v zástinu nosné konstrukce. Po najetí do výšky prokládek mezi svazky se nosné vidlice otočí (vysunou) a podeberou svazek. Následně je svazek proti pohybu zajištěn přítlačným stolem. Zařízení je vybaveno automatickým vyrovnáváním těžiště.Poptávka