ELEKTROMOTORICKY OTOČNÁ KLADNICE VAR. B

Elektromotoricky otočné kladnice, 4 lanové s jednoduchým hákem.

Kladnice je zavěšena na čtyřech kladkách. Výhodou kladnice je elektromotoricky otočný jednohák, který umožňuje břemeno otáčet kolem svislé osy bez omezení.Poptávka