Kleště se samočinnou automatikou

Samosvorné kleště se samočinnou automatikou

Automatika je používána u všech typů rozměrnějších kleští a všude tam, kde je požadován bezobslužný provoz. Samočinná automatika se skládá z těla automatiky a výkyvného táhla. Automatika pracuje v daných cyklech. Kleště jsou rozevřeny, táhlo je zaaretováno v těle automaticky.

Kleště se položí na břemeno a odlehčí se. Dojde k uvolnění táhla, při zvedání dojde k sevření ramene kleští.  Po převezení břemene a následném položení břemene se ramena kleští rozevřou a zároveň se táhlo dostane do těla automatiky a dojde k jeho zaaretování, kleště zůstanou rozevřeny.Poptávka