Mechanické skladovací upínadlo segmentů

Toto zařízení umožňuje manipulaci s několika segmenty, která bude probíhat současně, aniž by došlo k poškození betonových hran.
Pracuje bez vnější energie. Zavírání a blokování je prováděno samospádem v naprosté bezpečnosti.

Funkce: Mechanické skladovací segmentové upínadlo zajišťuje horizontální manipulaci hromady segmentů.

Provoz: Mechanické upínadlo je určeno pro použití venku na skladištním dvoře prefabrikátů.

Nosnost: Upínadlo lze zatížit do 30 tun

Čistá hmotnost: Od 2500 do 5000 kg

Napájení: 400V / 50 Hz

 

Technický popis

  • Manipulace s hromadou segmentů (počet bude specifikován).
  • Možnost manipulace hromadou segmentů, které obsahují menší počet přidáním distanční vložky v upínadle (volitelné).
  • 1 vyrobená sestava ovládající otevírání a zavírání 2 upínadel samospádem.
  • Tato chapadla nejsou ve styku se stranami segmentů