Řada těžkých zařízení pro vyjmutí z forem

Toto výkonné vakuové zařízení umožňuje bezpečné vyjmutí z formy a naklápění kusů betonové opěrné zdi. Sedm z těchto zařízení bylo dodáno společností Acimex, aby zajistila realizaci 100 000 kusů bočních chodníků uvnitř tunelu pod Lamanšským průlivem.

Funkce: Vakuové vyklápěcí zařízení pro vyjmutí z formy je obvykle v provozu ve společnostech vyrábějících prefabrikáty, za účelem manipulace s betonovými panely při jejich výrobě.

Výhoda: Díky svému systému, který řídí nastavení těžiště, tento vakuový nosník umožňuje dokonalé horizontální vyjmutí panelu z formy bez vytvoření trhlin v betonu. Vzhledem k tomu, naklápěcí pohyb je integrován do zařízení, je možné provést vyjmutí z formy a naklonění panelu do příslušné polohy, a to bez opětovného zahájení manipulace.

Napájení: Vyklápěcí zařízení pro vyjmutí z formy potřebuje přívod elektrické energie. Mostový jeřáb by měl být vybaven lanovým navijákem (kontaktujte nás pro dodávku a montáž navijáku).

Provoz: Vyklápěcí zařízení pro vyjmutí z formy je vyrobeno pro fungování i za obtížných pracovních podmínek, uvnitř – nebo venku,za přítomnosti páry nebo prachu.

Nosnost: od 100 kg do 20 tun (kontaktujte nás za účelem dalších specifikací)

Hlavní zákazníci: Společnosti vyrábějící prefabrikované betonové kusy: BONNA SABLA, CHAPSOL, SPENCOON