Vakuový nosník pro potrubí

Vázací prostředky a háky obvykle používané při manipulaci s potrubím mohou poškodit výrobek a mohou představovat nějaké bezpečnostní riziko pro obsluhující personál. Podtlakové manipulační zařízení společnosti  Acimex umožňuje snížit tyto potíže tím, že zaručí produktivitu, bezpečnost a integritu produktů určených k manipulaci.
Zkušenosti společnosti ACIMEX s vakuovou manipulací těžkých břemen pomocí podtlakových kalichů, lze v tomto odvětví dokonale uplatnit.
Podtlakové kalichy dokonale dodržují poloměr trubky nebo potrubí. Jsou zejména přizpůsobeny pro manipulaci instalačního materiálu vašich energetických sítí. Navíc specifické vakuové zařízení může optimalizovat operace v souvislosti s nakládkou a vykládkou,skladováním a odklízením a výrazně šetří čas.

Příklady použití:

  • Manipulace s litinovými trubkami potaženými nebo nepotaženými
  • Manipulace s ocelovými trubkami potaženými nebo nepotaženými (ropovod & plynovod)
  • Manipulace s betonovými rourami (kanalizace)
  • Manipulace s nádrží (plyn)