Kontrolní stoly pro nedestruktivní kontrolu

Kontrolní stoly trubek a tyčí

Kontrolní stoly s automatickým nastavením dle průměru jsou součástí nedestruktivní kontroly trubek a tyčí. Kontrolní trať je začleněna do nové nebo stávající výrobní linky on-line nebo lze kontrolu provádět samostatně off-line. Pro kvalitní průběh nedestruktivní kontroly je důležité kvalitní vedení trubek a tyčí v procesu měření a spolehlivé automatické ustavení osy trubek v závislosti na jejich průměru.

Mechanizace kontrolní tratě

Obsahuje další navazující zařízení jako je vstupní trať, výstupní trať, které jsou vybaveny plynulou regulací rychlosti dle rychlosti měření trubek a tyčí.

Mechanizace nedestruktivní kontroly lze použít u kontroly trubek:

  • ultrazvukem
  • kontroly vířivými proudy
  • kontroly magnetickým práškem