C-hák s přesuvným dorazem

C-háky jsou určené pro manipulaci svitků o velké variabilitě šířek. Dle pravidel bezpečnosti musí být břemeno opřeno před začátkem manipulace o pevnou plochu. Při transportu dochází k záklonu C-háku ( cca 4°), tento sklon zabraňuje samovolnému sklouznutí svitku.

Přesuvný doraz vytvoří pevnou dorazovou plochu pro svitky o menších šířkách, doraz musí být umístěn tak, aby těžiště svitku bylo cca pod osou horního závěsu.Poptávka