Elektromotorický sklopný stůl

Elektromotorické sklopné stoly

Elektromotorické sklopné stoly slouží pro otáčení břemen o 90° a jsou vždy navrhovány dle individuálních potřeb zákazníka.
Sklopné stoly se skládají ze dvou základních částí:

  • spodní část – pevný rám
  • horní část – pohyblivá kolébka

Provedení a rozměry kolébky vychází z rozměru, tvaru a typu břemene a ze způsobu vkládání a odebírání břemene.
Kolébka se otáčí na rolkách, které jsou součástí spodního nosného rámu,  a je vedena bočními kladkami. Při otáčení kolébky  je přenos krouticího momentu motoru zajištěn pomocí válečkových řetězů. Pomocí napínacích šroubů na kolébce je možno upravovat vůli řetězu. Při otáčení je možno zařízení zastavit v kterékoli poloze. Krajní polohy jsou hlídány koncovými spínači.

Standardně jsou sklopné stoly ovládány z ovládacího sloupku, který je umístěn v bezpečné vzdálenosti od daného zařízení. Jestliže je zařízení často převáženo, je sklopný stůl vybaven tlačítkovým ovládáním, které je nedílnou součástí daného zařízení. Ovládání je  připojeno přes spirálový kabel, který umožní obsluze poodstoupení do bezpečné vzdálenosti.

Nosný rám je vybaven závěsnými body pro transport zařízení pomocí jeřábu. Je možno také uzpůsobit spodní rám pro přesun zařízení pomocí vysokozdvižného vozíku.
Sklopný stůl je možno vybavit řadou doplňků. Doplňky jsou vždy navrhovány podle individuálních potřeb zákazníka.
Sklopné stoly je možno vyrábět v provedeních jak pro použití v krytých halách, tak i pro venkovní nekryté prostory.

Tvar kolébky
V praxi se setkáváme především se dvěma základními tvary břemen:

  • břemena s kruhovým průřezem, jako jsou např. svitky plechu, svitky, papírové role, ingoty
  • břemena s pravoúhlým průřezem, jako jsou např. lisovací formy

V případě otáčení břemen s kruhovým průřezem, je jedna strana  ve tvaru “V”, což umožňuje umístit břemeno do středu lože a také zamezit případnému pohybu. Druhá strana lože je pak plochá, což odpovídá rovné spodní ploše svitku.
V případě otáčení břemen s pravoúhlým průřezem jsou pak obě části lože rovné.
V případě otáčení břemen složitějších tvarů se tvar lože uzpůsobí podle tvarů otáčených břemen.

Nosný rám
Nosný rám je dále vybaven prvky pro transport sklopného stolu v rámci provozu. Minimálně jednou jsou tyto prvky použity, a to při instalaci zařízení.
Jestliže je pro transport používán jeřáb, je nosný rám osazen závěsnými body ( např. háky, závěsnými třmeny). Pro zavěšení na hák jeřábu je možno použít řetězové nebo textilní vazáky.
V případě, že je pro transport sklopného stolu používán vysokozdvižný vozík, je spodní rám uzpůsoben pro naložení na nosné vidle.

Doplňky
Sklopné stoly je možno vybavit celou řadou doplňků. Níže je uvedeno pár základních.

Přídržná ramena: jsou používány v případě, že jsou otáčena i úzká břemena, kdy by hrozilo překlopení břemene, doporučuje se použití přídržných ramen.  Za úzké břemeno je považováno takové břemeno, jehož šířka je menší než 1/3 jeho výšky ( průměru ). Před započetím otáčení se přídržná ramena nastaví tak, aby se dotýkala břemene.

Přídržné třmeny: mají obdobnou funkci jako přídržná ramena – tj. stabilizovat úzká břemena během otáčení.  Břemeno je jištěno kurty, které se zajišťují v třmenech.

Dorazy a přídržné čelisti pro paletu: v případě, že má být břemeno po otočení o 90° položeno na paletě, je nutné před vložením břemene paletu do stolu umístit a přichytit. Paletu je potřeba ve vetšině případů ustavit tak, aby byla pod břemenem. Z důvodu variability rozměrů břemen je i pozice palety variabilní. Proto se používají přestavitelné dorazy.

Obložení ložné plochy stolu: ložnou plochu stolu je možno krýt různými typy materiálů (např. PVC, Secutex), které mají za úkol ochranu břemene před případným povrchovým poškozením.

Válečkový dopravník: v případě, že je sklopný stůl součástí  např. zpracovatelské linky, je ho možno vybavit poháněnou válečkovou tratí.

Točna pro otáčení okolo svislé osy: jedním uživatelsky zajímavým doplňkem je spodní točna, která umožnuje otáčení sklopného stolu okolo svislé osy. U standardních sklopných stolů se břemeno po otočení dostává na druhou stranu. Místo nakládky je tedy jiné straně než místo, ze kterého břemeno po otočení odebíráme. V případě, že transport břemene zajišťujeme vysokozdvižným vozíkem, musíme mít okolo stolu volné místo z obou stran pro najetí vozíku. Jestliže je sklopný stůl vybavný točnou, je možné po sklopení břemene otočit stůl okolo svislé osy o 180°, vrátit ho do výchozí polohy a odebrat břemeno ze stejného místa. Toto nám umožní umístit sklopný stůl např. ke zdi, či do ochranné klece.

Napájení a ovládání
Na rám sklopného stolu je umístěn rozváděč s hlavním vypínačem. Hlavní vypínač může být uzamykatelný. Pro připojení silového napájení slouží ve většině případů pěti-pólová zástrčka (16A / 32A / 68A).

V případě, že je sklopný stůl ovládán z ovládacího sloupku, je na rámu stolu upevněn konektor pro připojení sloupku. Jestliže je stůl ovládán tlačítkovým ovladačem na pružinovém kabelu, může být pružinový kabel propojen přímo do rozváděče, nebo stejně jako ovládací sloupek propojen přes konektor.

Sklopný stůl je vždy vybaven snímači koncových poloh. Při dojetí na koncovou polohu snímač vypne otáčení. U sklopných stolů s nižší nosností ( do 5000 kg), nebo u stolu s nižší rychlostí otáčení, je stůl vybaven pouze snímačem koncové polohy. Stůl se otáčí konstantní rychlostí z výchozí polohy až do koncové polohy.

Sklopné stoly s vyšší nosností ( od 5000 kg) jsou ve většině případů vybaveny frekvenčním měničem a ještě jedním párem snímačů. Takto vybavené sklopné stoly mají plynulý rozjezd a dojezd do koncové polohy, čímž se snižují rázy.Poptávka