Hydraulické kleště na svazky plechů

Hydraulické kleště na svazky plechů  

Kleště na svazky plechů jsou určeny jak pro manipulaci s jednotlivými svazky plechů, tak pro manipulaci s více svazky najednou.  Nachází své uplatnění především tam, kde jsou manipulovány velké objemy hutního materiálu, to znamená u výrobců a zpracovatelů plechů, a také ve velkoskladech hutního materiálu.

Podle typu pohonu můžeme kleště rozdělit na elektrické a hydraulické. Hydraulický pohon je volen ve specifických případech, které budou popsány dále.

Kleště se skládají z několika základních částí – domku kleští, ramen kleští a horního závěsu.

Kleště se liší především provedením ramen kleští. Délka ramen kleští vymezuje minimální délku jednoho skladovacího místa.

Podle délky ramen můžeme rozdělit kleště na

  • kleště s pevnou délkou ramen
  • kleště s teleskopicky výsuvnými rameny
  • kleště se sklopnými rameny

Kleště s konstantní délkou ramen jsou používány především tam, kde je manipulováno se svazky plechů, které mají přibližně stejnou délku, nebo v případech, kdy není kladen důraz na úspornost uskladnění materiálu.

Kleště s teleskopicky výsuvnými nebo sklopnými rameny jsou schopny uzpůsobit do určité míry délku svých ramen podle délky přepravovaného materiálu.

Kleště mohou být vybaveny točnou, která umožní otáčení okolo svislé osy v rozmezí 0-355°.

Horní závěs kleští vychází z provedení kočky jeřábu. Doporučujeme vždy dvoubodový závěs, který je mnohem stabilnější a usnadňuje obsluze manipulaci s materiálem.

Nosným prvkem kleští jsou nosné patky, které mohou mít buď stálou pozici (pevné patky), nebo jsou přestavitelné.

Přestavitelné patky jsou vhodné především tam, kde se předpokládá možná kolize z podkládkami jednotlivých svazků, a je tedy vhodné, aby zde byla možnost nastavit patky do roztečí podle aktuální potřeby.

Speciálním řešením jsou otočné patky. Toto technické řešení minimalizuje šířku ramene kleští a tím i prostor, který je nutný pro najetí kleští na svazek plechů. Především se tohoto řešení využívá při nakládce a vykládce svazků plechů o šířce větší než 1700 mm kamionů s bočnicemi.

Při standardním řešení patek by nezbyl na každé straně svazku dostatečný prostor pro najetí kleští.

Při najíždění na svazek v tomto omezeném prostoru jsou patky otočeny tak, že jsou v zástinu samotného ramene kleští. Teprve ve chvíli, kdy patky jsou v úrovni mezery mezi jednotlivými svazky se patky otočí o 90°. Otočné patky mají stálou pozici (nemohou být přestavitelné). Patky jsou otáčeny hydraulicky.

Ramena kleští mohou být vybavena naváděcími skosenými plochami, které umožňují snazší najetí a vyjetí z kamionu.

Způsob manipulace

Svazky by měly být transportovány především tak, aby se těžiště břemene nacházelo v ose horního závěsu (centrické zatížení).

V některých případech je ale nutné transportovat svazky plechů excentricky,  např. při nakládce nebo vykládce krátkých svazků plechů, kdy je nutné svazky uložit s minimálními mezerami mezi sebou a využít tak co nejvíce ložnou plochu auta.

Tento způsob manipulace se vyskytuje v případech, kdy délka ramen kleští je větší než délka transportovaných svazků. Při excentrickém zatížení je nutno dodržet pravidlo maximálního náklonu (5°), kdy při jeho překročení by mohlo hrozit sklouznutí břemene.

Jestliže se předpokládá tento způsob manipulace, bývají kleště vybaveny inklinoměrem, který snímá náklon kleští v podélném směru. Při překročení mezního náklonu se rozezní  siréna, případně může být zablokován zdvih kočky.

Snímače

Kleště jsou vybaveny snímacími prvky pro snímání sevření a naložení břemene.

Pro snímání sevření břemene jsou kleště vybaveny bočními výklopnými lištami, které spínají indukční snímače. Při stlačení bočních lišt na obou stranách dojde k sepnutí spínačů a tím k vypnutí svírání ramen kleští.

Snímání naloženého břemene má především bezpečnostní charakter. Při sepnutí daných snímačů je automaticky blokováno rozevření ramen kleští. Takto nemůže dojít k tomu, aby obsluha omylem rozevřela ramena kleští během transportu.

Snímání naloženého břemene se provádí dvěma způsoby:

  • výklopnými vačkami, které jsou umístěny v nosných patkách, a které spínají indukční snímače
  • optickými snímači – v úrovni ložené plochy nosných patek jsou umístěny optické snímače. Jakmile se signál přeruší (břemeno je položeno na pakách), zablokuje se rozevírání kleští.


Poptávka