Hydraulický sklopný stůl pro manipulaci s panely a formopodložkami

Hydraulický sklopný stůl pro manipulaci s panely a formopodložkami

Účelem této linky je bezpečné a rychlé oddělení panelu a formopodložky, a následná kontrola obou stran panelu. Linka pracuje v automatickém režimu.
Celek se sestává ze čtyř typů zařízení – odkládacího stolu, pojízdného stolu, zvedacích noh a sklopného stolu.

Pro automatický provoz je důležité, aby břemeno (tj. formopodložka s panelem) bylo na počátku umístěno vždy ve stejné poloze. Proto jsou na první pozici čtyři centrovací patky, do kterých vjíždí nohy formopodložky.
Pomocí rámové traverzy je tedy zdvihané břemeno umístěno na první pozici, tj. do centrovacích patek, které jsou součástí prvního zařízení – odkládacího stolu.

Odkládací stůl je v této chvíli ve své spodní poloze. Následně se stůl zvedne do horní polohy a umožní tak najetí pojízdného stolu pod formopodložku. Při následném spouštění odkládacího stolu dojde k předání břemene. Následně dojde k automatickému zajištění formopodložky na pojízdném stolu.

Pojízdný stůl přejede ke sklopnému stolu. Zde dochází k odělení formopodložky a panelu a k následnému očištění panelu. Pojízdný stůl je schopen otočit břemeno o více než 90°. Na počátku předání betonového panelu mezi oběma zařízeními, jsou oba stoly sklopeny pod úhlem 80°. Pojízdný stůl následně přijíždí na dotek ke sklopnému stolu a následným vyklopením se betonový panel dostává na sklopný stůl.
Pojízdný stůl s formopodložkou, nyní již bez betonového panelu, se sklopí do vodorovné polohy a odjíždí na další pozici – ke zvedacím nohám.

Zvedací nohy přeberou formopodložku pojízdný stůl přejíždí do na první pozici. Formopodoložka nyní stojí na nohách. V této pozici se v příčném směru k ose linky pohybuje vyvážecí vozík. Ten si přebere formopodložku a zaváží ji do skladu.

Betonový panel, jakožto finální produkt, je položen na sklopném stole. Odtud bude následně odebrán a zavezen do skladu.