Magnetická traverza pro otáčení plechů

Magnetické traverzy pro otáčení plechů
Výhodou magnetických traverz je rychlá a snadná manipulace s materiálem s minimálním nasazením lidské síly. Používané magnety můžeme rozdělit do tří skupin:

  • permanentní magnety
  • elektro-permanentní magnety
  • elektromagnety

Pro manipulaci malých břemen do hmotnosti cca 500 kg se nejčastěji používají permanentní magnety. S tímto typem magnetů se potkáváme nejčastěji ve firmách, zabývající se kovovýrobou či strojírenskou výrobou.

Tam, kde se ve velké míře manipuluje s tabulemi plechů či svazky plechů o větších délkách a hmotnostech (hutnický průmysl, velkosklady hutního materiálu, firmy zabývající se dělením materiálu), tam nachází své užití magnetické traverzy osazené elektromagnety. Ve většině případů se používají elektromagnety s funkcí listování, což obsluze umožňuje volit počet plechů, který bude manipulován. Nedílnou součástí dodávky je taktéž záložní zdroj, který dodává energii v případě výpadku dodávek el. energie. Traverzy jsou ovládány buď z kabiny jeřábu, nebo dálkově pomocí rádiového ovládání. V zájmu snadné a bezpečné obsluhy by měl být použit pouze jeden ovladač jak pro jeřáb, tak pro magnetickou traverzu.

Magnetická traverza pro otáčení plechů
Díky třem výkonným otočným magnetům je možné otáčet plechy ze svislé do vodorovné polohy a naopak.
Technická charakteristika – viz katalogový listPoptávka