MAGNETICKÉ TRAVERZY TELESKOPICKÉ

Výhodou magnetických traverz je rychlá a snadná manipulace s materiálem s minimálním nasazením lidské síly. Používané magnety můžeme rozdělit do tří skupin:

  • permanentní magnety
  • elektro-permanentní magnety
  • elektromagnety

Pro manipulaci malých břemen do hmotnosti cca 500 kg se nejčastěji používají permanentní magnety. S tímto typem magnetů se potkáváme nejčastěji ve firmách, zabývající se kovovýrobou či
strojírenskou výrobou.

Tam, kde se ve velké míře manipuluje s tabulemi plechů či svazky plechů o větších délkách a hmotnostech (hutnický průmysl, velkosklady hutního materiálu, firmy zabývající se dělením materiálu), tam nachází své užití magnetické traverzy osazené elektromagnety. Ve většině případů se používají elektromagnety s funkcí listování, což obsluze umožňuje volit počet plechů, který bude manipulován. Nedílnou součástí dodávky je taktéž záložní zdroj, který dodává energii v případě výpadku dodávek elektrické energie. Traverzy jsou ovládány buď z kabiny jeřábu, nebo dálkově pomocí rádiového ovládání. V zájmu snadné a bezpečné obsluhy by měl být použit pouze jeden ovladač jak pro jeřáb, tak pro magnetickou traverzu.

Magnetické traverzy teleskopické

Teleskopická traverza se skládá z jedné středové traverzy a dvou výsuvných ramen. Roztahování ramen je řešeno buď manuálně, nebo elektromotoricky. Výhodou teleskopických magnetických traverz je možnost nastavení rozteče magnetů v závislosti na délce přepravovaného břemene.

https://www.youtube.com/watch?v=cU3btsB6-RY[:]