Parallelogram – na svitky plechů

Parallelogram-kleště jsou určeny jak pro zdvihání břemen s dutinou ve vodorovné poloze. Používají se především pro manipulaci se svitky plechů, ale je možno je použít i pro transport papírových rolí nebo cívek. Nachází své uplatnění především tam, kde jsou manipulovány velké objemy hutního materiálu, to znamená u výrobců a zpracovatelů svitků plechů, a také ve velkoskladech hutního materiálu.

Kleště jsou vybaveny hydraulickým pohonem. Hydraulický válec je umístěn ve středové části. Vysouváním a zasouváním hydraulického válce je regulováno rozevření ramen.

Kleště se skládají z několika základních částí – domku kleští, ramen kleští a horního závěsu.

Kleště mohou být vybaveny točnou, která umožní otáčení okolo svislé osy v rozmezí 0-355°.

Horní závěs kleští je rozměrově a tvarově uzpůsoben háku jeřábu.

Nosným prvkem kleští jsou nosné patky, které mohou mít buď pevné, nebo mohou být hydraulicky výklopné.

Výklopné patky minimalizují šířku ramene ve chvíli najíždění na břemeno a tím i minimalizují šířku mezery nutné pro najetí kleští. Výklopné patky se vyklápí až ve chvíli, když jsou na úrovni dutiny svitky.

Snímače

Kleště jsou vybaveny snímacími prvky pro snímání sevření a naložení břemene.

Pro snímání sevření břemene jsou kleště vybaveny bočními výklopnými lištami, které spínají indukční snímače. Při stlačení bočních lišt na obou stranách dojde k sepnutí spínačů a tím k vypnutí svírání ramen kleští.

Pro snímání naložení břemene jsou nosné patky vybaveny výklopnými taškami. Snímání naloženého břemene má především bezpečnostní charakter. Při sepnutí daných snímačů je automaticky blokováno rozevření ramen kleští. Takto nemůže dojít k tomu, aby obsluha omylem rozevřela ramena kleští během transportu.Poptávka