Sklopný stůl pro otáčení o 90°

Elektromotorické sklopné stoly pro otáčení o 90°

Oproti standardním provedením se toto zařízení výrazně liší provedením kolébky. Jednu stranu kolébky tvoří pevná deska s kontaktní lištou, která hlídá správné dosednutí (přisunutí) břemena na pevnou desku. Na druhé straně kolébky je posuvně uložen vozík, na němž je točna s prizmatickým ložem

Výchozí polohou je stav, kdy je vozík s točnou ve svislé poloze a lože je otočeno v jedné z krajních poloh.
Nyní se může zvedané břemeno položit na stůl, přičemž se kontroluje výškové nastavení vozíku, tak aby se těžiště břemena nacházelo ve středu vozíku (ve vodorovném směru). K lepšímu nastavení výšky slouží ukazatel s pravítkem, na které je možno vyznačit polohu pro jednotlivá břemena.

Po položení břemene na sklopný stůl dojde ke stlačení kontaktní desky,  čímž dojde k blokaci posuvu vozíku k pevné desce (nyní posuv dolů). Proto je vhodné u břemen, pro které ještě nebyla vyznačena poloha na pravítku, sjet s vozíkem níž a po položení břemene na stůl zvednout vozík do příslušné výšky. Břemeno je třeba při pokládání na stůl přisunout k loži, aby nedošlo při otáčení k rázu.
Poté je možno stůl otočit, Po skončení otáčení je nutno odjet s vozíkem do krajní polohy. Dokud se nedojede s vozíkem do krajní polohy, není možno s ložem otáčet.

Následuje otočení lože s břemenem. Lože se otáčí pouze na jednu stranu a vždy se automaticky zastaví po 180°. Lože se musí otočit až do krajní polohy, jinak není možno břemeno následně přisunout zpět k pevné rovné desce stolu. Následně se přisune břemeno zpět k pevné rovné desce. Přísun se automaticky zastaví po stlačení kontaktní desky. Poté je možno stůl otočit zpět.Poptávka