SVĚRACÍ KLEŠTĚ PRO OTÁČENÍ INGOTŮ TYP B

Kleště jsou určeny pro přepravu ingotů ve svislé poloze, vodorovné poloze a pro otáčení ingotů ze svislé do vodorovné polohy. Jedná se o kleště s větším pracovním rozsahem.