TRAVERZA PRO MANIPULACI S PANELY

Traverza s elektromotorickým pohonem pro zajištění a odjištění panelů.
Traverza byla navržena pro transport panelů, ať už na transportní vozíky, nebo pro vkládání a odebírání panelů ze skladu. V obou případech je panel transportován ve svislé poloze.

Panel je odebírán ze sklopného stolu, který naklopí panel do úhlu 80°. Přímo do panelů jsou zabudovávány univerzální závěsné prvky, za které je panel zvedán. Pro zachování osy manipulace musí být traverza zavěšeny na dvou závěsech – např. na dvou kočkách.

Traverza je určena pro častou manipulaci se standardními panely. Předpokladem pro použití dané traverzy je zachování rozteče jednotlivých závěsných ok. Traverza je vybavena naváděcími prvky, za pomocí kterých je možno traverzu přesně usadit na panel. Traverza je vybavena světelnou signalizací. Obsluha je tak informována o jednotlivých krocích manipulace. Obsluha ovládá danou traverzu pomocí dálkového ovládání.