TRAVERZA PRO MANIPULACI S PANELY

Traverza s elektromotorickým pohonem pro zajištění a odjištění panelů.
Traverza byla navržena pro transport panelů, ať už na transportní vozíky, nebo pro vkládání a odebírání panelů ze skladu. V obou případech je panel transportován ve svislé poloze.Poptávka