TRAVERZA RÁMOVÁ PRO TRANSPORT FOREM

Speciální rámové traverzy slouží pro transport ať už samostatných formopodložek, nebo formopodložek s panely.
Dané řešení transportních traverz vychází z jednotné rozteče a provedení závěsných bodů na formopodložkách.

Každá formopodložka má 4 závěsné body – čepy. Traverzy jsou tedy vybaveny 4 rameny. Tvar konců ramen je uzpůsoben pro najetí a bezpečný tranposrt.

Traverzy je možno vybavit stabilizačním rámem, který brání rozhoupání břemene během převozu mezi pracovišti. V tomto případě je kočka jeřábu osazena 4 stabilizační trny, na které najíždí 4 tubusy, které jsou na traverze. Je tedy nutné, aby traverza vždy vyjela až do horní polohy.

Je nutné, aby traverza zachovávala osu transportu. Z tohoto důvodu musí být zavěšena minimáně na dvou hácích. Z důvodu celkové stability se doporučeje čtyř-bodové zavěšení ( např. na kladkách )