TRAVERZA RÁMOVÁ PRO TRANSPORT FOREM

Speciální rámové traverzy slouží pro transport ať už samostatných formopodložek, nebo formopodložek s panely.
Dané řešení transportních traverz vychází z jednotné rozteče a provedení závěsných bodů na formopodložkách.Poptávka