Univerzální kleště

Univerzální kleště pro transport svitků plechů a svazků plechů

Univerzální kleště v sobě kombinují dva samostatné typy zařízení:

  • teleskopické kleště na svazky plechů
  • teleskopické kleště na svitky plechů

Kleště jsou tedy určeny jak pro transport svitků plechů, tak pro transport svazků plechů. Kleště nachází své uplatnění především tam, kde jsou manipulovány větší objemy hutního materiálu, to znamená u výrobců a zpracovatelů plechů, a také ve velkoskladech hutního materiálu.

Kleště se skládají z několika základních částí – domku kleští, ramen kleští a horního závěsu a adaptérů pro transport svazků plechů.

Adaptéry pro transport svazků plechů mají teleskopicky výsuvná ramena, takže je možno uzpůsobit do určité míry délku ramen podle délky přepravovaného materiálu.
Kleště mohou být vybaveny točnou, která umožní otáčení okolo svislé osy v rozmezí 0-355°.
Horní závěs kleští vychází z provedení kočky jeřábu.

Způsob manipulace

Svazky by měly být transportovány především tak, aby se těžiště břemene nacházelo v ose horního závěsu (centrické zatížení).
V některých případech je ale nutné transportovat svazky excentricky, např. při nakládce nebo vykládce krátkých svazků plechů, kdy je nutné svazky uložit s minimálními mezerami mezi sebou a využít tak co nejvíce ložnou plochu auta. Tento způsob manipulace se vyskytuje v případech, kdy délka ramen kleští je větší než délka transportovaných svazků. Při excentrickém zatížení je nutno dodržet pravidlo maximálního náklonu (5°), kdy při jeho překročení by mohlo hrozit sklouznutí břemene.

Jestliže se předpokládá tento způsob manipulace, bývají kleště vybaveny inklinoměrem, který snímá náklon kleští v podélném směru. Při překročení mezního náklonu, se rozezní siréna, případně může být zablokován zdvih kočky.

Snímače
Kleště jsou vybaveny snímacími prvky pro snímání sevření a naložení břemene. Pro snímání sevření břemene jsou kleště vybaveny bočními výklopnými lištami, které spínají indukční snímače. Při stlačení bočních lišt na obou stranách dojde k sepnutí spínačů a tím k vypnutí svírání ramen kleští.
Snímání naloženého břemene má především bezpečnostní charakter. Při sepnutí daných snímačů je automaticky blokováno rozevření ramen kleští. Takto nemůže dojít k tomu, aby obsluha omylem rozevřela ramena kleští během transportu.

Snímání naloženého břemene se provádí dvěma způsoby:Poptávka