Linie transportowe

Linie transportowe są wykorzystywane do transportu wzdłużnie i poprzecznie rur pomiędzy kolejnymi maszynami. Do połączenia poszczególnych maszyn w całą linię.

Rezultatem zastosowania takiej linii może być zautomatyzowany cykl przeładunku i transportu rur. Nastawienie parametrów wykonuje się z pulpitu sterowniczego.Poptávka