Prestar úspěšně předal teleskopické kleště pro manipulaci s raznicemi v lisovně automobilky ŠKODA AUTO Mladá Boleslav.

[:cs]V září jsme úspěšně předali teleskopické kleště pro manipulaci s raznicemi v lisovně automobilky ŠKODA AUTO Mladá Boleslav. Jedná se již o čtvrté teleskopické kleště na formy pro tohoto zákazníka. 

V každém dalším modelu kleští je většinou nějaká malá úprava vycházející z připomínek z provozu zákazníka. U těchto posledních kleští byla provedena malá úprava převodovky pohonu ramen.

 [:en]In September, we successfully handed over the telescopic pliers for the handling of dies in the car mill for ŠKODA AUTO Mladá Boleslav. This is the fourth KER telescopic pliers for this customer.

In any other model of pliers, there is usually some small adjustment based on customer feedback. These last pliers have undergone a minor modification of the boom gearbox.[:pl]We wrześniu z powodzeniem przekazaliśmy szczypce teleskopowe do przenoszenia matryc w młynie samochodowym dla ŠKODA AUTO Mladá Boleslav. To czwarta szczypce teleskopowe KER dla tego klienta.

W każdym innym modelu szczypiec istnieje zwykle niewielka korekta na podstawie opinii klientów. Te ostatnie szczypce przeszły niewielką modyfikację przekładni wysięgnika.[:ru]В сентябре мы передали телескопические клещи для манипуляции с матрицей в автомобильном прессовочном цехе на фирме «ŠKODA AUTO» в г. Млада Болеслав. Это уже четвертые изготовленные нами для этой фирмы телескопические клещи «KER». Каждые последующие клещи для данного клиента были нами произведены с незначительными корректировками в соответствии с пожеланиями клиента. Последние телескопические клещи были подвергнуты незначительной модификации в коробке передач привода плеч.[:]