TUBE 2020

[:cs]Změna:

v souvislosti s rozšiřováním koranaviru v Evropě rozhodla veletržní společnost Messe Düsseldorf o odložení termínu veletrhu TUBE 2020.

 [:en]Change:

in connection with the expansion of koranavir in Europe, Messe Düsseldorf decided to postpone the date of TUBE 2020.


[:pl]Zmień:

w związku z ekspansją koranawiru w Europie Messe Düsseldorf postanowił przesunąć datę TUBE 2020.

 [:ru]изменить:

В связи с экспансией коранавира в Европе Messe Düsseldorf решила перенести дату TUBE 2020.

 [:]