Kontrolní stoly

NDT Stůl 03 2.png

Kontrolní stoly slouží pro uložení přístrojů nedestruktivní kontroly jako jsou ultrazvuk, magnetické vířivé proudy, magnetické cívky apod.

Trubky a tyče jsou vedeny pomocí 3-bodového vedení nebo pomocí naváděcích pásů mezi přístroji rychlostí až 2,5 m/sec.

Pomocí stavění výšky stolu je osa trubky při různých průměrech vždy stejná.

Kontrolní stoly v praxi