Kieszenie kolekcji

Kapsa s valeckovym dopravnikem.png

Rury i pręty są automatycznie umieszczane w kształcie 4- lub 6-krawędziowym. W zależności od średnicy rur i wymaganego rozmiaru wiązki wiązka jest tworzona automatycznie. W przypadku ostatniego pakietu pakiety są dalej:

  • Ręcznie wiązany taśmą stalową steel
  • Automatyczne wiązanie taśmą stalową lub plastikową
  • Pakowane w folię stretch
  • Wyposażony w etykietę
  • Automatycznie przedmuchane i zatkane końce rur
  • Ważone automatycznie

W ten sam sposób można również pakować w wiązkę pręty, płaskowniki stalowe lub L-profile.

Pocket/Separation in action