Pakowanie rur w wiązki

Balení do svazku.png

Rury i pręty układane są automatycznie w kształt 4-kąta lub 6-kąta. Zgodnie ze średnicą rur oraz wymaganym wymiarem wiązki automatycznie tworzona jest wiązka.

W ramach pakowania końcowego wiązki są następnie:

  • Owijane ręcznie taśmą stalową
  • Owijane automatycznie taśmą stalową lub plastikową
  • Pakowane w folię-stretch
  • Wyposażone w tabliczkę
  • Automatycznie przedmuchiwane i zatykane są końce rur
  • Automatycznie ważone

W identyczny sposób można spakować w wiązkę także pręty, płaskowniki lub profile L

Pakowanie rur w wiązki w praktyce