Serwis

prestar@oldrichhrb-6.jpg

Prestar zapewni Ci wszelkie wsparcie serwisowe!

Oferujemy konsultacje z klientami na temat tego, w jaki sposób najlepiej pracować z urządzeniami od nas, w jaki sposób je chronić i dokonywać ich konserwacji zapobiegawczej. Po uzgodnieniu możemy świadczyć usługi serwisowe również dla maszyn innych producentów w kraju, a także za granicą.

Każdy pracownik naszego działu serwisu przeszedł specjalistyczne szkolenie i uczestniczy w bieżących szkoleniach, organizowanych na podstawie rozwoju na rynku oraz nowych możliwości w dziedzinie techniki.


Serwis gwarancyjny

Serwis pogwarancyjny

Konsultacje z klientami

Konserwacja prewencyjna

Instalacja i montaż

Konserwacja systemów sterowania

Szkolenie użytkowników

Przeglądy techniczne maszyn

Serwis w praktyce

Jestem zainteresowany niewiążącym zapytaniem!

Umów się na spotkanie z naszym technikiem serwisu!