Szlifowanie średnicy wewnętrznej rur

Vnitrni bruska.png

Służy do usuwania wewnętrznych wad powierzchni oraz usuwania zendry z średnicy wewnętrznej rur.

Rura się obraca za pomocą napędzanych podtrzymek promieniowych, a do rury wsuwany jest trzpień prowadzący z tarczą ścierną. Tarcza tworzona jest przez zestaw kamieni szlifierskich.

Usuwanie materiału do 0,5 mm/h przy długości rury do 6000 mm. Rury o długości powyżej 6000 mm należy szlifować z drugiego końca za pomocą drugiej równoległej szlifierki lub obracając całą rurę.

Szlifowanie odbywa się na sucho z odsysaniem i filtrowaniem odsysanego powietrza.

Szlifowanie można wykonywać ręcznie lub automatycznie z pulpitu obsługi.

Szlifowanie średnicy wewnętrznej rur w praktyce