Szlifowanie średnicy zewnętrznej

Vnejsi bruska.png

Służy do osiągnięcia wysokiej jakości szlifowanej powierzchni rur oraz usunięcia wad powierzchni i zendry po walcowaniu rur.

Szlifowanie rur OD 9 – 140 mm

  • Rura napędzana jest przez rolki prowadzące i przejeżdża wzdłuż ciągu taśm ściernych
  • Rura prowadzona jest wzdłuż ciągu taśm ściernych za pomocą rolek prowadzących prędkością do 30 m/min
  • W razie delikatnego usuwania można osiągnąć jakość powierzchni nawet Ra 0,4.
  • Szlifowanie odbywa się w emulsji wodnej lub na sucho.

Szlifowanie rur powyżej 140 mm:

  • Rura obracana jest za pomocą podtrzymek promieniowych a wzdłuż rury jeździ szlifierka z napędzanymi taśmami ściernymi. Długość rury do 14 m.
  • 2 szt, taśm ściernych zapewnią usunięcie do 0,5 mm z powierzchni przy podwójnym przejechaniu taśm wzdłuż rury
  • Szlifowanie odbywa się w emulsji wodnej

Szlifowanie średnicy zewnętrznej w praktyce