Zautomatyzowany transport rolek papieru

Doprava papirovych roli.png

Zastosowanie:

  • Transport rolek papieru z magazynu do poszczególnych maszyn

Zalety:

  • Sterowanie maszyną za pomocą pulpitu obsługi
  • Wbudowanie systemu przenośnikowego do podłogi

Możliwości:

  • Sporządzenie na miarę klienta
  • Sterowanie za pomocą trybu ręcznego