Sběrné kapsy

Kapsa s valeckovym dopravnikem 3.png

Vstupní kapsy

  • Do těchto kapes, jsou vkládány svazky trubek, které jsou postupně vyskladňovány po jednotlivých kusech či vrstvách.
  • Tyto kapsy jsou vždy poháněny elektropohonem. Fungují jak v automatickém tak ručním režimu.

Výstupní kapsy

  • Používají se k uložení trubek na výstupu z linky. 
  • Do těchto kapes se vkládají hotové polotovary nebo naopak vadné kusy. 
  • Z kapes jsou trubky vyváženy jeřábem v podobě balíku.


Kapsy můžeme mít s pohonem i bez. Fungují jak v automatickém tak ručním režimu.

Podle sortimentu, s kterým je manipulováno, jsou kapsy vybaveny zdvižnými pásy či řetězy s různým typem obložení.

Do kapes je možné vkládat i jiné profily než trubky.


Sběrné tašky v praxi